ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ
ID 403048103
Related Station ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΠΑΛ. 0-3/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/10/15
End Date
Timeseries