ΤΟΞΟΤΕΣ - ΝΕΣΤΟΣ
ID 403047803
Related Station ΤΟΞΟΤΕΣ - ΝΕΣΤΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. ΥΔΕ. ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ/**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries