ΤΟΞΟΤΕΣ - ΝΕΣΤΟΣ
ID 403047802
Related Station ΤΟΞΟΤΕΣ - ΝΕΣΤΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ/**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries