ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΑΤΩ ΔΑΤΤΟΥ
ID 403047502
Related Station ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΑΤΩ ΔΑΤΤΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΥΨΟΜ:+97.72/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1967/02/01
End Date 1973/03/31
Timeseries