ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟΥ
ID 403046902
Related Station ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ 0-1 ΥΨΟΜ:+98.32/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1967/02/02
End Date 1973/05/31
Timeseries