ΠΗΓΕΣ ΛΟΦΟΥ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ
ID 403046002
Related Station ΠΗΓΕΣ ΛΟΦΟΥ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ 0-2/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1967/02/03
End Date 1975/12/31
Timeseries