ΤΑΦΡΟΣ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ
ID 403045602
Related Station ΤΑΦΡΟΣ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΤΑΦΡΟΥ 0-2 ΥΨΟΜ:+97.32/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1967/02/04
End Date 1975/12/31
Timeseries