ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ
ID 403044902
Related Station ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ 0-1 ΥΨΟΜ:+98.91/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1967/03/01
End Date 1968/10/31
Timeseries