ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ID 403044709
Related Station ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400004948 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403044709