ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ID 403044706
Related Station ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΑΝΑΝΤΗ ΥΨΟΜ:+43.289 ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ/**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date 1978/05/01
Timeseries