ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ID 403044704
Related Station ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΜΕΣΟΝ ΥΨΟΜ:+43.414/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/10/02
End Date 1978/05/01
Timeseries