ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ID 403044703
Related Station ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΚΑΤΑΝΤΗ ΥΨΟΜ:+43.004/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/11/25
End Date 1978/05/01
Timeseries