ΑΓΓΙΤΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΑΝΙΤΣΑΣ
ID 403044407
Related Station ΑΓΓΙΤΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΑΝΙΤΣΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400004941 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403044407