ΑΓΓΙΤΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΑΝΙΤΣΑΣ
ID 403044404
Related Station ΑΓΓΙΤΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΑΝΙΤΣΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. ΜΕΣΟΝ ΥΔΕ. ΥΨΟΜ:+43.615/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/11/15
End Date 1978/05/01
Timeseries