ΑΓΓΙΤΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΑΝΙΤΣΑΣ
ID 403044403
Related Station ΑΓΓΙΤΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΑΝΙΤΣΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΑΝΑΝΤΗ/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/11/15
End Date 1978/05/01
Timeseries