ΑΓΓΙΤΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΑΝΙΤΣΑΣ
ID 403044402
Related Station ΑΓΓΙΤΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑ ΜΠΑΝΙΤΣΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΣΤΘΓΡ. ΑΟΤΤ 23/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1972/01/13
End Date 1978/05/01
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000254 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403044402