-ΚΡΗΝΙΔΑ-ΑΓΓΙΤΗΣ- ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜ.
ID 403044114
Related Station -ΚΡΗΝΙΔΑ-ΑΓΓΙΤΗΣ- ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜ.
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400004938 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403044114