-ΚΡΗΝΙΔΑ-ΑΓΓΙΤΗΣ- ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜ.
ID 403044105
Related Station -ΚΡΗΝΙΔΑ-ΑΓΓΙΤΗΣ- ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜ.
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΣΤΘΓΡ. ΑΟΤΤ/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1972/01/13
End Date 1978/05/01
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000253 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403044105