-ΚΡΗΝΙΔΑ-ΑΓΓΙΤΗΣ- ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜ.
ID 403044104
Related Station -ΚΡΗΝΙΔΑ-ΑΓΓΙΤΗΣ- ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜ.
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΜΕΣΟΝ 0-2 ΥΨΟΜ:+24.016/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/11/18
End Date 1978/05/01
Timeseries