-ΚΡΗΝΙΔΑ-ΑΓΓΙΤΗΣ- ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜ.
ID 403044103
Related Station -ΚΡΗΝΙΔΑ-ΑΓΓΙΤΗΣ- ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜ.
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΚΑΤΑΝΤΗ 0-2 ΥΨΟΜ:+23.86/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/11/18
End Date 1978/05/01
Timeseries