ΓΕΦ. ΛΙΠΤΟΛ - ΣΟΥΛΟΥ
ID 403042104
Related Station ΓΕΦ. ΛΙΠΤΟΛ - ΣΟΥΛΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400004883 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403042104