ΓΕΦ. ΛΙΠΤΟΛ - ΣΟΥΛΟΥ
ID 403042103
Related Station ΓΕΦ. ΛΙΠΤΟΛ - ΣΟΥΛΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΚΕΚΛΙΜ. 0-1 ΥΨΟΜ : +621.84/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/09/01
End Date 1980/06/30
Timeseries