ΓΕΦ. ΛΙΠΤΟΛ - ΣΟΥΛΟΥ
ID 403042102
Related Station ΓΕΦ. ΛΙΠΤΟΛ - ΣΟΥΛΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΚΑΤΑΝΤΗ 0-1 ΥΨΟΜ:+ 621.71/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/09/01
End Date 1975/07/19
Timeseries