ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ID 403041203
Related Station ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1984/09/10
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000248 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403041203