ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ID 403041202
Related Station ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. ΔΕΞΙΟ/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1984/10/01
End Date
Timeseries