ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ID 403041201
Related Station ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΣΦΟΥ. ΑΡΙΣΤ/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1984/10/01
End Date
Timeseries