ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ - ΓΕΦ.ΜΗΛΙΑΝΩΝ
ID 403041007
Related Station ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ - ΓΕΦ.ΜΗΛΙΑΝΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. R./**/
Manufacturer
Model
Start Date 1974/12/25
End Date 1975/04/24
Timeseries