ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ - ΓΕΦ.ΜΗΛΙΑΝΩΝ
ID 403041003
Related Station ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ - ΓΕΦ.ΜΗΛΙΑΝΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. ΑΝΑΝΤΗ (ΝΕΟΝ) ΥΨΟΜ:+94.99/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1975/10/03
End Date 1980/03/31
Timeseries