ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ - ΓΕΦ.ΜΗΛΙΑΝΩΝ
ID 403041002
Related Station ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ - ΓΕΦ.ΜΗΛΙΑΝΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΜΕΣ/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1975/04/07
End Date 1980/03/31
Timeseries