ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ - ΓΕΦ.ΜΗΛΙΑΝΩΝ
ID 403041001
Related Station ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ - ΓΕΦ.ΜΗΛΙΑΝΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΚΑΤΑΝΤΗ ΣΦΟΥ./**/
Manufacturer
Model
Start Date 1975/08/01
End Date 1980/03/31
Timeseries