ΜΕΓΑΛΗ ΠΗΓΗ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
ID 403040207
Related Station ΜΕΓΑΛΗ ΠΗΓΗ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400004686 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403040207