ΜΕΓΑΛΗ ΠΗΓΗ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
ID 403040202
Related Station ΜΕΓΑΛΗ ΠΗΓΗ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΑΡΙΣΤ./**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/07/01
End Date
Timeseries