ΓΕΦΥΡΑ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟ - ΚΑΛΑΜΑΣ
ID 403039610
Related Station ΓΕΦΥΡΑ ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟ - ΚΑΛΑΜΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400004622 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403039610