ΓΕΦ.ΒΡΟΣΥΝΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΣ
ID 403039405
Related Station ΓΕΦ.ΒΡΟΣΥΝΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks ΣΤΘΓΡ. ΥΔΕ. GARLEY/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/12/26
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000233 ΣΤΑΘΜΗ 30λεπτη - 0 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 403039405