ΓΕΦ.ΒΡΟΣΥΝΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΣ
ID 403039402
Related Station ΓΕΦ.ΒΡΟΣΥΝΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΜΕΣΟ 0-5 ΥΨΟΜ:+84.615/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/07/30
End Date
Timeseries