ΓΕΦ.ΒΡΟΣΥΝΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΣ
ID 403039401
Related Station ΓΕΦ.ΒΡΟΣΥΝΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΚΑΤΑΝΤΗ 0-7 ΥΨΟΜ:+84.28/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/07/30
End Date 1964/04/16
Timeseries