ΓΕΦ.ΣΤΕΝΟΥ ΚΛΕΠΑΣ - ΕΥΗΝΟΣ
ID 403038903
Related Station ΓΕΦ.ΣΤΕΝΟΥ ΚΛΕΠΑΣ - ΕΥΗΝΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400004548 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403038903