ΓΕΦ.ΣΤΕΝΟΥ ΚΛΕΠΑΣ - ΕΥΗΝΟΣ
ID 403038901
Related Station ΓΕΦ.ΣΤΕΝΟΥ ΚΛΕΠΑΣ - ΕΥΗΝΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ 0-2 ΥΨΟΜ:+96.816/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1973/09/06
End Date
Timeseries