ΖΑΧΛΩΡΟΥ - ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ
ID 403037706
Related Station ΖΑΧΛΩΡΟΥ - ΒΟΥΡΑΙΚΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. ΑΝΑΝ. ΥΔΕ 0-2 ΥΨΟΜ:+632.03/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/02/01
End Date
Timeseries