ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΣΕΛΙΝΟΥΣ
ID 403037243
Related Station ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΣΕΛΙΝΟΥΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400004474 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403037243