ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΣΕΛΙΝΟΥΣ
ID 403037208
Related Station ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΣΕΛΙΝΟΥΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. ΚΑΤ. ΥΔΕ. ΑΡΙΣΤ. ΥΨΟΜ:+97.99/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1975/01/01
End Date
Timeseries