ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΣΕΛΙΝΟΥΣ
ID 403037203
Related Station ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΣΕΛΙΝΟΥΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ ΚΑΤΑΝΤΗ ΑΡΙΣΤ. ΔΕΗ 0-2 ΥΨΟΜ:+97.58/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1968/12/02
End Date 1974/11/11
Timeseries