ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΣΕΛΙΝΟΥΣ
ID 403037202
Related Station ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΣΕΛΙΝΟΥΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ 2ον Α+Β 0-1.96 ΥΨΟΜ:+98.69/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1965/02/20
End Date 1974/11/30
Timeseries