ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΣΕΛΙΝΟΥΣ
ID 403037201
Related Station ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΣΕΛΙΝΟΥΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ 1ον ΑΡΙΣΤ. Ο-2 ΥΨΟΜ:+97.87/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1964/09/03
End Date 1964/12/04
Timeseries