ΖΟΥΜΠΑΤΑ - ΓΛΑΥΚΟΣ
ID 403037003
Related Station ΖΟΥΜΠΑΤΑ - ΓΛΑΥΚΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400004440 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403037003