ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΒΕΡΒΕΝΙΚΟΣ
ID 403036904
Related Station ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΒΕΡΒΕΝΙΚΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400004436 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403036904