ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ - ΚΑΛΦΑΙΚΟΣ
ID 403036701
Related Station ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ - ΚΑΛΦΑΙΚΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ 0-2/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1960/11/21
End Date 1969/04/30
Timeseries