ΚΑΒΑΣΙΛΑ - ΠΗΝΕΙΟΣ
ID 403036401
Related Station ΚΑΒΑΣΙΛΑ - ΠΗΝΕΙΟΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ. 0-3 ΥΨΟΜ: +93.69/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1960/11/22
End Date 1969/04/30
Timeseries