ΑΝΩ ΦΥΓΑΛΕΙΑ - ΝΕΔΑΣ
ID 403036301
Related Station ΑΝΩ ΦΥΓΑΛΕΙΑ - ΝΕΔΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΣΤΘΜΤΡ 0-2/**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/07/01
End Date 1975/12/01
Timeseries