ΓΕΦ.ΚΟΚΚΟΡΗ - ΒΟΙΔΟΜΑΤΗΣ
ID 403035706
Related Station ΓΕΦ.ΚΟΚΚΟΡΗ - ΒΟΙΔΟΜΑΤΗΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400004386 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m 403035706